grafstenen
Nieuws

Wanneer zijn grafstenen ontstaan? Lees hier meer!

De geschiedenis van grafstenen

Grafstenen worden al eeuwen in gebruik genomen. Sinds de achtste eeuw na Christus werd het begraven van mensen een gebruik in Nederland. Tot die tijd werd men meestal na de dood verbrand en bij uitzondering begraven. Van de mensen die wel begraven werden, zijn nog steeds sporen terug te vinden in ons landschap. Denk hierbij aan de ‘Hunebedden’. Deze grafstenen lijken niet op de hedendaagse grafstenen en wogen wel duizenden kilo’s. Ook werden hier meerdere mensen in begraven. In dit blog van Memorabel vertellen wij u meer over de geschiedenis van grafstenen van de achtste eeuw tot nu.

Tot 785 na Christus

Hunebedden zijn een perfect voorbeeld van onze vroegere begrafenisgebruiken. Echter werden er tot de achtste eeuw weinig mensen begraven. Doorgaans werden de meeste mensen gecremeerd. Hier zijn meerdere redenen voor te noemen. Het Christendom deed haar intrede en ook oude Germaanse religies speelden een belangrijke rol hierbij. In deze religies geloofde men dat de ziel enkel vrij kon komen wanneer het lichaam volledig vernietigd, dus verbrand, zou worden. Tevens kostte het aanleggen van een graf veel geld. Was een persoon niet rijk en kon deze zich geen graf veroorloven, dan werd de persoon gecremeerd. Ook waren er nog geen wetten omtrent begrafenisrituelen. Zo kon men zelf kiezen of iemand een lichaam besloot te cremeren of te begraven.

Na 785 na Christus

In de achtste eeuw, toen Karel de Grote aan de macht kwam, werden diverse wetten ingevoerd. Karel de Grote was een groot aanhanger van het Christendom. Binnen het Christendom was het verbranden van doden uit den boze. In 785 na Christus zorgde Karel de Grote er dan ook voor dat er een wet kwam die het cremeren van mensen verbood. Zo werd begraven de nieuwe norm. Vanaf dat moment doen grafmonumenten, gedenkstenen en decoraties haar intrede. Door het graf ‘aan te kleden’, kon men de herinneringen aan de overledene levend houden. Ook hadden nabestaanden zo een plek om te bezoeken.

De grafsteen tot de 19e eeuw

De hedendaagse grafsteen bestaat pas sinds de 19e eeuw. De grafstenen en grafzerken die uit vroegere tijden bewaard zijn gebleven, zijn vaak grotesk en rijk aan decoratie. Doorgaans had dit te maken met de status en rijkdom van de overleden persoon. Alleen de rijken konden zich tot aan de 19e eeuw een mooi graf veroorloven. De gewone burgers en boeren konden dit niet. Veelal had de rijke middenklasse enkel geld om een graf en een daartoe behorende steen te huren. Wanneer dit niet meer te betalen was, werd het graf geruimd en zodoende aan een andere overledene toegewezen.

De hedendaagse grafsteen

Sinds de 19e eeuw werden grafmonumenten steeds minder gezien als manieren om status, rijkdom en macht tot uiting te brengen. Het graf is nu een plek geworden die het leven van de overledene op de best mogelijke manier representeert. Om die reden vinden we een net en goed verzorgd graf van groot belang. Vaak kiezen mensen er ook voor het graf persoonlijker te maken door middel van het toevoegen van een portret op de steen. Ook kan gekozen worden voor decoratie die te maken heeft met het voorgaande leven van de overledene. Zoals u kunt lezen, heeft de grafsteen een lange geschiedenis doorgemaakt tot nu en is er tegenwoordig veel mogelijk!