natuurlijk graf
Nieuws

Gemeente verbiedt onderhoud graf

Gemeente Oosterhout verbied het onderhoud aan graven op de nieuwe begraafplaats. Ook moeten kist en kleding van de overledene aan strenge milieu eisen voldoen. Het nieuwe begraven ontlast nabestaanden van de plicht om zorg te dragen voor het graf. In de visie van de gemeente “ontzorgt” het de nabestaanden vooral.

Op natuurbegraafplaatsen mogen alleen vergankelijke grafmonumenten geplaatst worden die worden overgenomen door de natuur. Onderhoud zou dit proces van verval alleen maar vertragen.

Ook de gemeente Oosterhout komt binnenkort met een zogenaamde “natuurbegraafplaats” waar onderhoud uit den boze is.  Nu zullen veel nabestaanden daar niet rouwig om zijn, want het onderhouden van een graf kan in de loop der tijd een last worden. Vooral als nabestaanden verder weg wonen.

In BN de Stem zegt de voorzitter van de begraafplaatsen in Oosterhout dat er steeds meer behoefte is aan duurzame en onderhoudsvriendelijke graven.  Nu kun je heel goed een duurzaam en onderhoudsvrij grafmonument maken met materialen die de tand des tijds doorstaan zoals RVS, Graniet, Corten etc.

Maar deze andere insteek is ook mogelijk: maak monumenten die juist snel vergaan; die in de loop der jaren steeds meer oplossen in de natuur. Dan moeten de monumenten gemaakt van vergankelijke materialen zoals bijv. hout, plantmateriaal of de aanplant van een herdenkingsboom.

In Oosterhout richt men een natuurbegraafplaats in met veel bomen en struiken. De graven worden voor minimaal vijftig jaar uitgegeven. “Zo krijgt de natuur echt de kans om ervoor te zorgen dat alles vergaat”. De begraafplaats worstelt nog met de vraag welke kisten straks gebruikt mogen worden, en aan welke eisen de kleding van de overledene moet voldoen. Men wil voorkomen dat er synthetische stoffen in de grond komen. Ook is nog niet bekend waar de graven precies gesitueerd zullen worden.  Maar een ding is wel zeker: onderhoud verboden!

Momenteel zijn er 15 natuurbegraafplaatsen in Nederland. De duur waarvoor men een graf kan aankopen verschillen van 10 jaar tot eeuwig. Op https://begravenindenatuur.com/overzicht-natuurbegraafplaatsen/ staat een overzicht.