stilgeboren
Nieuws

Geboorteakte voor doodgeboren kindje

Doodgeboren kinderen krijgen voortaan dezelfde behandeling als kinderen die kort na de geboorte overlijden. Ministers Plasterk en van der Steur maken deze wijziging mogelijk na een lobby door Natasja Geyteman.

Wordt een kind geboren na ten minste 24 weken zwangerschap, dan moet het worden aangegeven bij de burgerlijke stand. Maar als het kindje levenloos ter wereld komt dan was opname in de Basisregistratie Personen niet mogelijk. Ouders konden dan ook geen geboorteakte krijgen. Wel was een ‘akte van een levenloos geboren kind’ mogelijk.

Natasja Geyteman wiens kindje dood geboren werd vond dit onrechtvaardig en startte een petitie.

Toen Roos Schlikker, een columniste van Het Parool, er vervolgens een column over schreef werd de petitie massaal ondertekend. Het burgerinitiatief haalde ruim het dubbele aantal vereiste handtekeningen waardoor de Tweede Kamer zich over de vraag moest uitspreken. Ministers Plasterk en van der Steur oordeelden positief.

Uitvaartverzekering

De erkenning via een registratie in het geboorteregister kan ook gevolgen hebben voor de uitvaartverzekering. Nu komt het nog voor dat verzekeraars een doodgeboren kindje niet als een “echt kind” beschouwen. (het zal je gezegd worden…)

Naast het grote verdriet om het enorme verlies blijkt dan dat je geen aanspraak kan maken op je uitvaartverzekering. In sommige gevallen moet je de volledige kosten van de uitvaart zelf betalen.

Verzekeraars gaan er nogal verschillend mee om:

Monuta zegt dat zij de uitvaartkosten een doodgeboren kindje dekken na een zwangerschaop van minimaal 20 weken
Yarden vergoedt na een zwangerschap van 20 weken tot maximaal 2500 euro
Dela vergoedt de uitvaartkosten ook bij een zwangerschap van minder dan 24 weken.
Maar als de uitvaart niet door Dela wordt verzorgd, dan vergoeden zij 75% van de uitvaartnota met een maximum van € 1.000.

Axent stelt de grens op 14 weken; daarna vergoeden zij de werkelijk gemaakte uitvaartkosten

Nuvema biedt de laagste vergoeding. De uitvaart is tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag verzekerd.

Welke gevolgen deze wijziging gaat hebben voor de polisvoorwaarden is nog niet bekend op dit moment