traditioneel-familiegraf-gecombineerd-met-modern-rvs
Nieuws

Grafsteen of grafmonument: wat zijn de verschillen?

Grafstenen, gedenktekens en grafmonumenten

Wist u dat in de natuursteenbranche diverse benamingen worden gebruikt voor grafstenen?
Zo kan het zijn dat een bedrijf ervoor kiest het woord ‘grafsteen’ te gebruiken, of er wordt gekozen voor ‘grafzerk’ of ‘grafmonument’. Dit maakt het voor nabestaanden lastiger een onderscheid hierin te maken. In dit blog van Memorabel vertellen wij u meer over de verschillende gedenktekens, zodat ook u hierin een onderscheid kunt maken.

Officiële benaming: het gedenkteken – overkoepelende benaming

De officiële benaming voor een grafsteen is ‘gedenkteken’, wat is vastgesteld door het Brancheplatform Natuursteen en de Algemene Bond voor Natuursteenbedrijven. Tevens wordt het woord ‘gedenkteken’ gebruikt door gemeentelijke instanties en andere officiële instanties. Het gedenkteken valt weer onder te verdelen in diverse soorten. Zo zijn er grafmonumenten, grafzerken en grafstenen. Een grafmonument is geen grafsteen en ook een grafzerk kent weer haar verschillen. Wat deze verschillen precies zijn? Dat vertellen wij u hieronder.

De grafsteen – staand deel

Een grafsteen is gemaakt van natuursteen en een staande steen. Vroeger werd de grafsteen vooral gemaakt van hardsteen, waardoor deze term het meeste voorkomt.

De gedenksteen – staand deel

Naast de grafzerk, grafsteen en het grafmonument, wordt ook regelmatig gesproken over de ‘gedenksteen’. Een gedenksteen is echter een meer vriendelijke benaming voor de grafsteen en heeft dus eigenlijk dezelfde betekenis.

De grafzerk – liggend deel

Een grafzerk is geen grafmonument. De grafzerk staat bekend als een lange, liggende plaat die het gehele graf bedekt. Een staande letterplaat maakt hier geen deel van uit, waardoor de grafzerk geen grafmonument is.

Het grafmonument – staand én liggend deel

Het grafmonument is eigenlijk een letterplaat (staand) in combinatie met een liggend gedeelte ter bedekking van het graf. Het liggende gedeelte bestaat veelal uit een omranding met een dekplaat. Een grafsteen is niet meer de juiste benaming, omdat tegenwoordig veel gebruik wordt gemaakt van diverse materialen zoals RVS, cortenstaal en glas. Vandaar dat men hierdoor spreekt van een grafmonument.

Conclusie

Met andere woorden: gedenktekens zijn er in drie soorten. Grafstenen, grafzerken en grafmonumenten. In de praktijk worden deze namen veelal door elkaar gebruikt, hoewel er wel degelijk verschillen zijn. Uiteraard is het van belang welk gedenkteken u kiest voor uw overleden dierbare. Door weet te hebben van de verschillende soorten gedenktekens, kunt u straks een geheel passend gedenkteken uitkiezen. Wij wensen u veel sterkte bij het uitkiezen van een gedenksteen die geheel naar wens is.