overwoekerd graf
Nieuws

Een graf onderhouden

Van de week liep ik op een verstilde begraafplaats in een grote stad. Een sfeervolle oude begraafplaats met mooie grafmonumenten en beelden. De verwaarloosde staat van sommige monumenten versterkten het gevoel van stilte en melancholie. Het gefilterde zonlicht op graven bedekt met bladval van de vorige herfst nog. Voor een bezoeker heel sfeervol, maar je dierbare zal er maar liggen!

De staat van onderhoud van sommige graven en van bepaalde delen van de begraafplaats was verbazingwekkend; zeker gezien de bedragen die je er voor een graf moet neertellen.

Onderhoud graven

Sommige graven waren totaal verwaarloosd, grafstenen stonden schots en scheef, grafmonumenten die totaal overwoekerd waren door planten. Een ooit zo leuk plantje was in de loop der jaren een struik geworden van wel 4 meter hoog. De grafsteen was niet eens meer zichtbaar. Ook zag ik een graf met zoveel klimop dat ik associaties kreeg met overwoekerde Maya tempels in Guatemala. Indiana Jones in Nederland…?

Het onderhoud van grafstenen en graven is meestal voor de nabestaanden, maar de begraafplaats zelf heeft in deze toch ook een verantwoordelijkheid. Uit respect voor de overledenen die er begraven liggen. En pragmatisch voor het voortbestaan van de begraafplaats: wie wil er op zo’n begraafplaats zijn dierbare begraven?

Op deze begraafplaats waren niet alleen sommige graven verwaarloosd, sommige gedeelten van de begraafplaats leken meer op een verwilderd weiland met her en der stenen.

onkruid op begraafplaats

weiland of begraafplaats?

Let op: Rechthebbenden graven gezocht

Veel begraafplaatsen in Nederland kennen het probleem van slecht onderhouden graven. Soms het grafmonument of grafsteen door ouderdom verzakt of helemaal overwoekerd. De rechthebbende van het graf heeft de verplichting om het graf goed te onderhouden. Het komt regelmatig voor dat dit al jaren niet meer is gebeurd. De rechthebbende kan bijvoorbeeld verhuisd of zelf inmiddels overleden zijn.

Dat is voor begraafplaatsen en gemeenten een groot probleem. Weliswaar vervallen graven zonder rechthebbende aan de gemeente of begraafplaats. Toch wil men liever voorkomen dat graven geruimd worden waar nog steeds belangstelling voor is. Daarom doet men zijn best om contact met rechthebbenden te zoeken.  Maar vaak is niet meer bekend wie dat is of waar deze woont.

In dat geval plaatste men een bordje bij het graf en wordt een bericht op het publicatiebord bij de ingang van de begraafplaats geplaatst. Meestal doet men dit voor de duur van een jaar. Nadat jaar wordt het graf zonder pardon geruimd.

Wel of geen beplanting op het graf?

Regelmatig krijg ik als grafkunstenaar de vraag of beplanting een goed idee is. Meestal raad ik het nabestaanden niet aan, afhankelijk van de situatie. Als ouders net een kindje verloren hebben zijn ze gedreven heel erg goed voor het grafje te zorgen. Ook jaren later is vaak het onderhoud van het graf nog picobello.

Maar ook zie ik regelmatig dat na verloop van tijd het leven verder gaat, mensen krijgen nieuwe kinderen, banen, verhuizen etc. Bezoek en onderhoud van het graf wordt dan lastiger. Dan is het handig om het onderhoud uit te besteden, maar daar zitten natuurlijk kosten aan.

Standaard grafonderhoud

Zelf ben ik groot voorstander dat de begraafplaats standaard een soort basis onderhoud biedt. Dat men ingrijpt op het moment dat een graf verwaarloosd dreigt te raken. Dat een begraafplaats zorgt dat paden en de ruimte tussen de graven onkruidvrij blijven lijkt me niet teveel gevraagd gezien de bedragen die nabestaanden voor een graf moeten betalen.

Memorabel Afscheidsmonumenten

Heeft u vragen over grafonderhoud of beplanting? Graag adviseert Memorabel Afscheidsmonumenten u hier vrijblijvend over.