kind in de rouw- rouwverwerking kind
Nieuws

Uw kind in de rouw? Lees onze rouwverwerkingstips voor kinderen

Als uw kind met verlies te maken krijgt

Bij het sterven van een dierbare, zal een vertrouwde factor en een gevoel van veiligheid bij zowel het kind als het gezin wegvallen. Ieder heeft zijn of haar eigen rouwproces. Zo ook kinderen. Betrek hen dan ook bij uw rouwproces, laat hen vragen stellen en ga met de kinderen in gesprek. Bij een overlijden is het van belang open en eerlijk het gesprek in te gaan met uw kind. Wilt u weten wat u kunt doen als uw kind met rouw te maken krijgt? Memorabel voorziet u graag van tips om uw kind bij het rouwproces te ondersteunen.

Gebruik de taal van het kind

Als u met het kind in gesprek gaat, doe dit dan in de taal van het kind. Houd hierbij rekening met de leeftijd van uw kind, maar onderschat ook niet hoeveel hij of zij al weet. Kinderen kunnen vaak wel wat aan.

rouwverwerking pop op begraafplaats

Laat het kind aan het woord

Voordat u ervoor kiest iets te vertellen, is het wellicht beter eerst uw kind zelf aan het woord te laten. Op die manier weet u wat er in uw kind omgaat, waar hij/zij mee worstelt en wat eventuele angsten zijn. Zo kunt u hier goed op inspelen.

Bespreek niet alles in 1 keer

Wij raden het aan om niet direct alles met uw kind te bespreken. Zit uw kind ergens mee of heeft hij of zij vragen, dan kunt u hier samen over in gesprek gaan. Eventuele prentenboeken kunnen u hierbij helpen. Wilt uw kind er even niet over praten? Laat uw kind dan spelen of ga samen iets anders doen,

Zeg het wanneer u iets niet weet

Soms kunt u een vraag simpelweg niet beantwoorden. Maar het kan ook zijn dat u iets niet goed onder woorden kunt brengen. Vertel dit dan ook aan uw kind. Kom er vervolgens op een later moment terug en ga in de tussentijd op zoek naar iets wat u hierbij kan helpen.

Sta gevoelens toe

Sta de gevoelens van uw kind toe en maak duidelijk dat ieder gevoel er zijn mag. Oordeel hierbij niet. Er is namelijk geen goed of fout.

Laat uw kind weten dat hij/zij niet alleen is

Laat uw kind altijd weten dat hij of zij niet alleen is. Sommige kinderen zullen hetzelfde hebben meegemaakt. Laat hen erover praten met lotgenoten en ga op zoek naar ondersteuning voor kinderen die met rouw te maken hebben.

Informeer ook de ouders van vriendjes/vriendinnetjes

Is een dierbare van uw kind gestorven, dan is het ook goed hierover aan ouders van vriendjes en vriendinnetjes te vertellen. De vrienden van het kind zullen hier wellicht over te horen krijgen en zo kunnen ook hun ouders hier op een goede manier mee omgaan.

Onze tips toepassen

Zojuist heeft u meerdere tips omtrent rouwverwerking bij kinderen kunnen lezen. Wellicht heeft u nu een idee wat u kunt doen wanneer een dierbare van uw kind overlijd. Wij van Memorabel willen u veel sterkte toewensen gedurende deze moeilijke periode en wensen u succes bij het toepassen van onze tips.